Świetlica szkolna


 W Zespole Szkół w Stalach działa świetlica szkolna.  Harmonogram dnia dostosowany jest do potrzeb dzieci i uwzględnia posiłki, czas przeznaczony na przygotowanie się do lekcji oraz na odrabianie prac domowych, jak również na odpoczynek. Nadrzędnym zadaniem opiekunów świetlicy jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki w szkole jak również podczas dojazdu uczniów autobusem szkolnym.


Na zajęciach świetlicowych oferujemy dzieciom różne formy spędzania czasu. Uczniowie, oprócz zabaw i gier ( gry umysłowe, ruchowe, towarzyskie), dostosowanych do ich zainteresowań, uczestniczą także w zajęciach plastycznych ( rysowanie, malowanie, modelowanie), ruchowych ( zabawy i gry na świeżym powietrzu) czy muzycznych ( śpiew). Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju ucznia oraz pogłębiać jego zainteresowania. Podczas zajęć uwzględniamy tematykę, związaną z różnymi świętami i uroczystościami. Pielęgnujemy polską tradycję, wyjaśniamy symbolikę i znaczenie tych świąt oraz uczymy dzieci odpowiedniego zachowania w miejscach pamięci. Wykonujemy także prace plastyczne związane z danymi świętami, śpiewamy piosenki oraz czytamy utwory tematyczne.
Na początku roku zapoznajemy dzieci z regulaminem świetlicy, który jest wyeksponowany na gazetce. Zawiera on zasady kulturalnego zachowania oraz dbania o swoje bezpieczeństwo, reguły współżycia w grupie. Podczas zajęć staramy się zawsze wyrabiać wśród uczniów umiejętność nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczyć umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz wyrażania swoich potrzeb czy panowania nad emocjami. Przyzwyczajamy uczniów do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie. Kilka razy w roku, szczególnie przed feriami zimowymi i wakacjami przypominamy dzieciom o zasadach zachowania bezpieczeństwa w różnych miejscach wypoczynku, rozmawiamy o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego.
Sala świetlicy wyposażona jest w wiele ciekawych gier edukacyjnych, sprzęt radiowo- telewizyjny, odtwarzacz DVD, płyty DVD z interesującymi filmami, przybory do ćwiczeń plastycznych. Posiadamy również gry zręcznościowe, szeroką gamę gier planszowych dostosowanych do wieku naszych wychowanków. Ważnym elementem jest także wystrój sali, dlatego zgodnie z porą roku, zainteresowaniami naszych uczniów oraz tematyką zajęć, planujemy i zmieniamy systematycznie jej wygląd. Na tablicach ściennych prezentujemy prace plastyczne, wykonane przez młodzież oraz gazetkę tematyczną, związaną z porą roku. Oprócz tego wspólnie z dziećmi wykonujemy dekorację całej sali np. przed Świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocą.
Staramy się zawsze, by nasi wychowankowie mile i pożytecznie spędzali czas na świetlicy szkolnej.

 Joanna Pitak