„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej"


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia
11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.)

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Stalach w roku 2024”

Strona prowadzonego postępowania w linku w panelu bocznym lub poniżej:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a193f961-9802-11ee-9ee7-e2087ac16d09