Logopedia


   Celem terapii logopedycznej jest profilaktyka(zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy), diagnostyka(rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń języka), terapia(usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej).
Od października zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie raz w tygodniu i są prowadzone indywidualnie. Przed realizacją zajęć rodzice dzieci wymagających terapii logopedycznej zostali o tym powiadomieni i wyrazili zgodę. Każde dziecko ma zeszyt do ćwiczeń logopedycznych a rodzice są informowani na bieżąco o postępach swojego dziecka.


    Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia logopedyczne, gdyż prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze. W kąciku logopedycznym znajduje się dużo nowych i ciekawych gier, które angażują dzieci do ćwiczeń. Dużą zaletą zajęć logopedycznych jest to, że są prowadzone na terenie przedszkola, gdzie dzieci czują się dobrze i swobodnie. Zajęcia logopedyczne traktują jako zabawę co wpływa na lepsze efekty pracy logopedy. Dużym plusem zajęć logopedycznych jest to, że są one prowadzone przez panią, która jest dzieciom dobrze znana, dzięki temu łatwiej nawiązać kontakt i szybciej prowadzić terapię logopedyczną.