Dokumenty


[pobierz] 0.1 MB deklaracja_swietlica_2022/23

DEKLARACJA

ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2023/24

[pobierz] 0.3 MB wniosek-zgloszenia-dziecka-do-klasy-pierwszej

WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STALACH

na rok szkolny 2023/2024

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-kontynuacje-pobytu-dziecka-w-przedszkolu

DEKLARACJA

O KONTYNUACJI POBYTU DZIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W STALACH
na rok szkolny 2023/2024

[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-pierwszej-klasy-2022/2023
[pobierz] 0.3 MB wniosek-przedszkole-2022/2023
[pobierz] 0.1 MB deklaracja-KONTYNUACJI-przedszkole-2022/2023
[pobierz] 0.1 MB list_pnrl_2021
[pobierz] 0.1 MB wytyczne-mein-mz-i-gis-wrzesien-2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

- tryb pełny stacjonarny

 

[pobierz] 0.1 MB deklaracja

DEKLARACJA
O KONTYNUACJI POBYTU DIECKA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W STALACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

[pobierz] 0.1 MB wniosek

WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W STALACH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-09
[pobierz] 0.6 MB wewnętrzne procedury

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Stalach

w związku z zagrożeniem koronawirusem dotyczące
uczniów klas I-VIII, zajęć rewalidacyjnych i zajęć pozalekcyjnych uczniów
w Szkole Podstawowej

[pobierz] 0.5 MB wewnętrzne procedury egzamin ósmoklasisty


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM

I ZWALCZANIEM COVID-19

[pobierz] 0.2 MB wewnętrzne-procedury-bezpieczeństwa-w-publicznym-

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

w Publicznym Przedszkolu w Stalach

w związku z zagrożeniem koronawirusem

[pobierz] 0.2 MB wewnętrzne-procedury-bezpieczeństwa-w-szkole-

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Stalach

w związku z zagrożeniem koronawirusem dotyczące
uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji uczniów klasy ósmej
z nauczycielami w Szkole Podstawowej

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-publicznego-przedsz
[pobierz] 0.3 MB regulamin-rekrutacji-do-przedszkola
[pobierz] 0.3 MB zapisy-dzieci-do-klasy-I-szkoly-podstawowej
[pobierz] 0.1 MB kalendarz-imprez-i-uroczystosci-przedszkolny-2019
[pobierz] 0.3 MB plan-pracy-świetlicy-2019-20
[pobierz] 0.1 MB -szkolny-zestaw-programów-nauczania-
[pobierz] 1.3 MB klauzule
[pobierz] 0.3 MB szkolny zestaw podręczników
[pobierz] 0.6 MB statut-zespolu-szkol-w-stalach--2022
[pobierz] 0.1 MB kalendarz-roku-szkolnego
[pobierz] 0.2 MB statut-przedszkola
[pobierz] 0.5 MB regulamin-pracy
[pobierz] 0.1 MB regulamin-wypozyczania-i-udostepniania podręcznikó
[pobierz] 0.4 MB podsumowanie-roku-szkolnego-2013-14
[pobierz] 1.0 MB podsumowanie-roku-szkolnego-2014-15