Język:

Kadra Pedagogiczna


Nauczyciele uczący w Zespole Szkół w Stalach

w roku szkolnym 2022/2023:

 

 

DYREKTOR SZKOŁY:  mgr Zdzisław Duma

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • mgr Marta Bąk
 • mgr Kazimiera Barnaś
 • mgr Irena Zych


ODDZIAŁ ZEROWY

 • mgr Beata Kułaga

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Klasa I - mgr Elżbieta Urbaniak
 • Klasa II - mgr Jarosław Chmielowiec
 • Klasa III - mgr Mariola Sawa

 

JĘZYK POLSKI

 • mgr Katarzyna Dul
 • mgr Urszula Babiarz
 • mgr Joanna Pitak

 

JĘZYK ANGIELSKI

 • mgr Urszula Babiarz
 • mgr Ewa Czerepak


JĘZYK NIEMIECKI

 • mgr Joanna Pitak

 

HISTORIA

 • mgr Zdzisław Duma
 • mgr Aneta Paterek

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • mgr Urszula Babiarz

 

MATEMATYKA

 • mgr Aneta Paterek
 • mgr Agnieszka Kędzia

 

FIZYKA

 • mgr Jolanta Walska

 

CHEMIA

 • mgr Bożena Łakoma

 

BIOLOGIA

 • mgr Bożena Łakoma

 

PRZYRODA

 • mgr Bożena Łakoma

 

GEOGRAFIA

 • mgr Teresa Panek

 

MUZYKA

 • mgr Agnieszka Kędzia

 

PLASTYKA

 •  mgr Jolanta Sałek Duma

 

TECHNIKA

 • mgr Jolanta Walska

 

INFORMATYKA

 • mgr Jolanta Walska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr Teresa Panek
 • mgr Sylwia Kozieja
 • mgr Irena Zych

 

RELIGIA

 • ks. Marek Olszewski
 • mgr Jolanta Sałek-Duma


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • mgr Irena Zych

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Urszula Babiarz

 

PEDAGOG SZKOLNY

 • mgr Martyna Szczytyńska

 

LOGOPEDIA

 • mgr Jolanta Sałek-Duma
 • mgr Martyna Szczytyńska

 

BIBLIOTEKA

 • mgr Agnieszka Kędzia

 

ŚWIETLICA

 • mgr Teresa Furtak

 

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA

 • mgr Sabina Żmuda
 • mgr Gabriela Śliwa
 • Anna Pokusa