Kadra Pedagogiczna


Nauczyciele uczący w Zespole Szkół w Stalach

w roku szkolnym 2021/2022:

 

 

DYREKTOR SZKOŁY:  mgr Zdzisław Duma

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • mgr Marta Bąk
 • mgr Kazimiera Barnaś


ODDZIAŁ ZEROWY

 • mgr Teresa Furtak

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Klasa I - mgr Jarosław Chmielowiec 
 • KLASA II - mgr Mariola Sawa
 • KLASA III a - mgr Beata Kułaga
 • KLASA III b - mgr Elżbieta Urbaniak

 

JĘZYK POLSKI

 • mgr Katarzyna Dul
 • mgr Urszula Babiarz
 • mgr Joanna Pitak

 

JĘZYK ANGIELSKI

 • mgr Urszula Babiarz
 • mgr Ewa Czerepak


JĘZYK NIEMIECKI

 • mgr Joanna Pitak

 

HISTORIA

 • mgr Zdzisław Duma
 • mgr Aneta Paterek

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • mgr Zdzisław Duma

 

MATEMATYKA

 • mgr Aneta Paterek
 • mgr Agnieszka Kędzia

 

FIZYKA

 • mgr Jolanta Walska

 

CHEMIA

 • mgr Bożena Łakoma

 

BIOLOGIA

 • mgr Bożena Łakoma

 

PRZYRODA

 • mgr Bożena Łakoma

 

GEOGRAFIA

 • mgr Teresa Panek

 

MUZYKA

 • mgr Agnieszka Kędzia

 

PLASTYKA

 • mgr Agnieszka Kędzia
 •  mgr Jerzy Babraj

 

TECHNIKA

 • mgr Jolanta Walska

 

INFORMATYKA

 • mgr Jolanta Walska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr Teresa Panek
 • mgr Sylwia Kozieja

 

RELIGIA

 • ks. Grzegorz Gawęda
 • mgr Jolanta Sałek-Duma


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • mgr Urszula Babiarz

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Urszula Babiarz

 

PEDAGOG SZKOLNY

 • mgr 

 

LOGOPEDIA

 • mgr Jolanta Sałek-Duma

 

BIBLIOTEKA

 • mgr Agnieszka Kędzia

 

ŚWIETLICA

 • mgr Joanna Pitak