Aktualności


22.10.2021

Drodzy uczniowie i rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu
“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 09.11.2021

Miejsce Akcji: Zespół Szkół w Stalach

 

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.
NIE ODBIERAMY TONERÓW I ŚWIETLÓWEK

XXXV Festiwal Piosenki Ekologicznej

Już po raz 35 w Tarnobrzeskim Domu Kultury, odbył się Konkurs Piosenki Ekologicznej organizowany przez Tarnobrzeski Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

Patrol nasz! Radę da!
Już jadą nam z pomocą!
Gdy mamy jakiś kłopot
Uratują nas! (…)

Dzień Drzewa – EkoEmocje

"Uczmy miłości do przyrody
uczmy spostrzegać jej piękno
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci
by tego piękna nie niszczyły."
H. Zdzitowiecka

Relacja z projektu ekologicznego realizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody
pt. „Mała retencja– więcej wody dla przyrody”.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W piątek 1 października 2021r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w ktorym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.

Dzień Krawata

W dniu 30 września w naszej szkole obchodziliśmy dzień Krawata. Zabawną akcja została połączona z Dniem Chłopaka dlatego w tym dniu chętni musieli zadbać o to, aby głównym elementem ich stroju był krawat. Jak zawsze do akcji włączyła się spora liczba uczniów oraz męska część grona pedagogicznego. Wszyscy uczestnicy akcji byli zwolnieni z odpowiedzi na lekcjach co było dodatkowym plusem wydarzenia. Na koniec dnia zostało przeprowadzone głosowanie wśród uczniów na najlepszy, najzabawniejszy krawat tego dnia. Ponieważ rywalizacja okazała się być bardzo wyrównana, wyróżnienia w postaci dyplomów i małym upominków zostały wręczone kilkunastu uczestnikom akcji.

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

Hasłem tegorocznej akcji jest "Myślę, więc nie śmiecę". Jak podkreślają jej twórcy-w akcji "nie chodzi o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady".
Musimy więc podejmować działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów. Natomiast śmieci, które już istnieją powinniśmy odpowiednio segregować.
Te proste działania z pewnością pomogą ochronić środowisko przed zaśmieceniem i niszczeniem. W tym roku szkolnym sprzątać udały się klasy III a, IV, VI wraz z opiekunami. Uczniowie zaopatrzeni w ochronne rękawiczki oraz worki na śmieci porządkowały boiska szkolne, a także najbliższe okolice szkoły. Było widać radość i ogromne zaangażowanie dzieci. Organizatorzy akcji dziękują wszystkim uczniom oraz nauczycielom za aktywny udział w tegorocznej zbiórce śmieci.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, by zadbać o najbliższe środowisko!

01.10.2021

Afazja - co to takiego?


Dziś obchodzimy 5 Dzień Osób z Afazją rozwojową, #AfazjaRozwojowa. Jest to również dla mnie osobiście ważna data, gdyż to również pierwsza rocznica mojej bliższej przyjaźni z afazją dziecięcą. Tym artykułem chcę propagować wiedzę na temat afazji, aby dzieci afatyczne były bardziej rozumiane i w konsekwencji akceptowane w lokalnym społeczeństwie.

Pierwszaki w bibliotece

Dziś w bibliotece wielka zabawa,

"Las - przyjaciel człowieka"

W dniu 15 września 2021 roku uczniowie klas I, II oraz III b wraz z wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi udali się na wycieczkę do Budy Stalowskiej, gdzie wzięli udział w niecodziennej lekcji przyrody. Dopisała piękna i słoneczna pogoda.
Uczniów poprowadził ścieżką edukacyjną ,,Berówka” leśniczy pan Remigiusz Adamczyk. Przybliżył dzieciom informacje na temat pracy leśniczego, korzyści, jakie daje człowiekowi las, a także bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie. Pan leśniczy zwracał uwagę uczniów na ciekawe okazy drzew, domki dla nietoperzy, szkółkę leśną i wiele innych atrakcyjnych ,,dzieł natury” oraz wytworów pracy człowieka. Wartością dodaną edukacji przyrodniczej w terenie były: ogromna porcja wiedzy, którą w atrakcyjnej i łatwej do zapamiętania formie przekazał dzieciom pan leśniczy oraz możliwość pospacerowania po lesie i pooddychania czystym powietrzem.
Po powrocie ze ścieżki edukacyjnej wszyscy udali się do miejsca, gdzie przygotowane było ognisko. Tam uczestnicy wycieczki piekli kiełbaski. Następnie pan leśniczy prezentował eksponaty leśne – m. in. poroża kozła sarny, jelenia, daniela i łosia. Był też konkurs z nagrodami. Przed odjazdem uczniowie otrzymali zawieszki odblaskowe w kształcie sówek, lisków lub motyli. Każda z klas dostała również książeczkę o lesie, która została przekazana wychowawcom. Na zakończenie dzieci podziękowały panu leśniczemu za gościnność i pełne wrażeń wróciły do domu.
Dzień ten stał się doskonałą okazją do promowania proekologicznych zachowań dzieci, zasad dbania o środowisko naturalne, kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody oraz uwrażliwienia na jej piękno.

Ślemy uśmiechy poprzez dinozaury!

Samorząd Uczniowski Naszej szkoły, zachęca do udziału w akcji pełnej uśmiechu i nadziei,
Blanka Lipowska 20 września będzie obchodzić czwarte urodziny. W lutym lekarze wykryli u niej DIPG – rozlanego glejaka pnia mózgu. Bliscy Blanki nie kryją, że w tej chwili pozostaje im czekać jedynie na cud. W listopadzie dziewczynka przejdzie kolejny rezonans głowy, który pomoże lekarzom określić, czy choroba postępuje. Do tego czasu cała rodzina stara się żyć na tyle normalnie, na ile to możliwe.
Blanka kocha dinozaury, więc kartki z tym motywem z pewnością sprawią jej najwięcej radości. Są jednak pewne konkretne wytyczne - dziewczynka powtarza, że "najlepsze dinozaury to te straszne, ale mogą też być miłe".
Każdy, kto zechce dołączyć do akcji urodzinowej Blanki, może przynieść kartkę urodzinową z motywem dinozaura do Swojego wychowawcy który przekaże pracę opiekunom SU, lub do p. Marty Bąk N-la przedszkola w Stalach. Termin Skladania prac to piątek 17.09.2021.

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do Rodziców oraz Uczniów w sprawie szczepień

Zdrowie i życie Waszych dzieci jest w Waszych rękach. To zdanie nabiera jeszcze większego znaczenia ze względu na niemalejące zagrożenie nadejścia czwartej fali koronawirusa.

Projekt EMOCJA

Nasza placówka wychodząc na przeciw potrzebom emocjonalnym i rozwojowym dziecka w każym wieku poszukuje nowych form realizacji podstawy programowej wzbogacając zaplecze metodyczne o innowacyjne metody oraz projekt edukacyjny. W roku szkolnym 2021/2022 oddziały 3-4 latków oraz 2 klasy uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Emocja“. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego. To tylko wybrane cele, które chcemy osiągnąć wspólnie z dziećmi realizując kolejno wszystkie moduły projektu.
Ponadto oddziały te będą realizować innowację pedagogiczną“EkoEmocja“, która jest rozszerzeniem projektu. Ogólne założenia innowacji to uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw proekologicznych- poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - tryb pełny stacjonarny.

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie -  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Szczegółowe wytyczne MEiN, MZ, i GIS znajdują się w zakładce DOKUMENTY. 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO