AKTUALNOŚCI


Wycieczka klasy VII

 W czwartek 3 października klasa VII udała się na jednodniową wycieczkę edukacyjną.

Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w Zamku Tarnowskich w Dzikowie. Odbyła się tam ciekawa lekcja historii pt. „Tarnobrzeski wrzesień 1939 ”, połączona z wystawą tematyczną.

Następnie uczniowie zwiedzili wystawę przyrodniczą w Centrum Natura 2000. Stała ekspozycja ukazuje naturalne środowisko rzeki Wisły oraz gatunki roślin i zwierząt występujących w jej dolinie.

Na zakończenie wyjazdu młodzież udała się do Wrotkarni w Sandomierzu, gdzie można było doskonalić swą jazdę na wrotkach.

 

                                                                                                                      B. Łakoma

Sprzątanie świata

    Uczniowie szkoły podstawowej, jak co roku, przyłączyli się do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”. Temat tegorocznej edycji to: "Nie śmiecimy - sprzątamy -  zmieniamy!"  Jej celem jest promowanie nieśmiecenia,  edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań,  dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny  wpływ na środowisko.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Nasza biblioteka szkolna, włącza się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych.
To październikowe święto ustanowiono w 1999 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego,
a jego głównym przesłaniem jest zwrócenie uwagi na ważną rolę bibliotek w życiu szkoły w procesie edukacyjno wychowawczym, rozwijanie zainteresowań książką oraz upowszechnianie czytelnictwa zgodnie

Wycieczka szóstoklasistów

25 września uczniowie kasy VI a i VI b naszej szkoły, pod opieką pań: Jolanty Walskiej, Anety Paterek oraz Martyny Szczytyńskiej, wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę, która w sposób wyjątkowy łączyła przyjemne z pożytecznym.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020