Aktualności


Ślemy uśmiechy poprzez dinozaury!

Samorząd Uczniowski Naszej szkoły, zachęca do udziału w akcji pełnej uśmiechu i nadziei,
Blanka Lipowska 20 września będzie obchodzić czwarte urodziny. W lutym lekarze wykryli u niej DIPG – rozlanego glejaka pnia mózgu. Bliscy Blanki nie kryją, że w tej chwili pozostaje im czekać jedynie na cud. W listopadzie dziewczynka przejdzie kolejny rezonans głowy, który pomoże lekarzom określić, czy choroba postępuje. Do tego czasu cała rodzina stara się żyć na tyle normalnie, na ile to możliwe.
Blanka kocha dinozaury, więc kartki z tym motywem z pewnością sprawią jej najwięcej radości. Są jednak pewne konkretne wytyczne - dziewczynka powtarza, że "najlepsze dinozaury to te straszne, ale mogą też być miłe".
Każdy, kto zechce dołączyć do akcji urodzinowej Blanki, może przynieść kartkę urodzinową z motywem dinozaura do Swojego wychowawcy który przekaże pracę opiekunom SU, lub do p. Marty Bąk N-la przedszkola w Stalach. Termin Skladania prac to piątek 17.09.2021.

 

M.Bąk

E. Czerepak

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do Rodziców oraz Uczniów w sprawie szczepień

Zdrowie i życie Waszych dzieci jest w Waszych rękach. To zdanie nabiera jeszcze większego znaczenia ze względu na niemalejące zagrożenie nadejścia czwartej fali koronawirusa.

Projekt EMOCJA

Nasza placówka wychodząc na przeciw potrzebom emocjonalnym i rozwojowym dziecka w każym wieku poszukuje nowych form realizacji podstawy programowej wzbogacając zaplecze metodyczne o innowacyjne metody oraz projekt edukacyjny. W roku szkolnym 2021/2022 oddziały 3-4 latków oraz 2 klasy uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Emocja“. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego. To tylko wybrane cele, które chcemy osiągnąć wspólnie z dziećmi realizując kolejno wszystkie moduły projektu.
Ponadto oddziały te będą realizować innowację pedagogiczną“EkoEmocja“, która jest rozszerzeniem projektu. Ogólne założenia innowacji to uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw proekologicznych- poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - tryb pełny stacjonarny.

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie -  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Szczegółowe wytyczne MEiN, MZ, i GIS znajdują się w zakładce DOKUMENTY. 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO