Kalendarium oświatowe


1. KALENDARIUM OŚWIATOWE

 

  • 1876 - początki szkolnictwa powszechnego w Stalach, rozpoczyna pracę szkoła tzw. zimowa o jednym nauczycielu, który uczył w domu gospodarza, a dzieci za naukę nosiły kolejno drewno na opał. W krótkim czasie gmina wystawiła nowy budynek szkoły istniejący do dziś o dwóch izbach lekcyjnych i mieszkaniu dla nauczyciela

 

  • 1886 - zorganizowano szkołę rządową o jednym etacie nauczycielskim, jednak nauczyciela miejscowi gospodarze przepędzili mając własnego, tańszego ze szkoły zimowej, która to mniej odrywała dzieci od prac w gospodarstwie

 

  • 1911 - szkołę powiększono, stała się dwuklasowa; uczył w niej Jan Wojnas, który kilka lat później, w czasie wydarzeń "republiki tarnobrzeskiej" musiał uciekać przed rozpolitykowanymi chłopami ze wsi, bowiem nie popierał ich wystąpień

 

  • 1922 - po uspokojeniu nastrojów i pacyfikacji "republiki" nauczycielem, a później od 1924 roku, kiedy szkoła zostaje czteroklasowa kierownikiem jest Stanisław Fróg (ojciec Gracjana, żołnierza września 1939), uczy też z nim jeszcze trzech innych nauczycieli

 

  • 1926 - od tego roku przez wiele lat pracuje a następnie kieruje szkoła pani Maria Kozak, którą po przejściu na emeryturę w 1961 roku zastępuje Waleria Chwalibóg

 

  • 1964 - kierownikiem szkoły zostaje Czesława Kozak, dzięki staraniom której szkoła otrzymuje drugi budynek o czterech salach lekcyjnych - dziś już nieistniejący

 

  • 1976 - dyrektorem zostaje Józef Mierzwa, za jego kadencji Stale doczekały się nowego, okazałego budynku poświęconego 1.09.1992 przez bp. Edwarda Frankowskiego

 

  • 1999 - w wyniku reformy oświaty na bazie szkoły podstawowej utworzono gimnazjum do którego uczęszczają również dzieci z Żupawy i Cyganów, a dyrektorem do 2003 roku była Zofia Nizińska

 

  • 2003 - uchwałą Rady Gminy w Grębowie (z 2002 roku) utworzony został Zespół Szkół w Stalach łączący wymienione wcześniej SP i G, a obowiązki dyrektora pełni Zdzisław Duma

 

2. SZKOŁA - DZIEŃ DZISIEJSZY

 

     Z dniem pierwszego września 2003 roku w Stalach powstał Zespół Szkół utworzony uchwałą Rady Gminy w Grębowie, który należy do jednostek oświatowych średniej wielkości w powiecie tarnobrzeskim.

 

     Zespołem Szkół kieruje wyłoniony w drodze konkursu dyrektor mgr Zdzisław Duma (wcześniej przez wiele lat dyrektor SP w Krawcach).

    Baza Zespołu Szkół zapewnia odpowiednie warunki do organizacji zajęć lekcyjnych, stanowi ją: 13 sal lekcyjnych (w większości z zapleczem i bieżącą wodą), pracownia komputerowa,pracownia językowa, sala gimnastyczna z zapleczem i obiektami sportowymi na placu przyszkolnym, stołówka z jadalnią, biblioteka i gabinet higienistki szkolnej.

Obsługę szkoły stanowi dziesięciu pracowników.

Priorytety działań edukacyjnych na najbliższe lata to: języki obce, doskonalenie stosowania technologii informatycznej oraz sport i rekreacja. W bieżącym roku już od oddziału zerowego prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, a od klasy szóstej również z języka niemieckiego. W klasach gimnazjalnych uczniowie kontynuują naukę tych języków.

Szkoła dysponuje dobrym zapleczem informatycznym tj. 20 komputerów, drukarki, skanery, kserokopiarki oraz dostęp do Internetu.

 

    Od wielu lat szkoły wchodzące w skład Zespołu osiągały znaczne sukcesy sportowe plasując się w pierwszej szóstce szkół powiatu tarnobrzeskiego w podsumowaniach rocznych. W dalszych działaniach pragniemy stworzyć szkołę przyjazną uczniowi, która przygotuje go do wyzwań jakie stawia przed nim XXI wiek.