Kalendarium oświatowe


1. KALENDARIUM OŚWIATOWE

 

 • 1876 - początki szkolnictwa powszechnego w Stalach, rozpoczyna pracę szkoła tzw. zimowa o jednym nauczycielu, który uczył w domu gospodarza, a dzieci za naukę nosiły kolejno drewno na opał. W krótkim czasie gmina wystawiła nowy budynek szkoły istniejący do dziś o dwóch izbach lekcyjnych i mieszkaniu dla nauczyciela
 • 1886 - zorganizowano szkołę rządową o jednym etacie nauczycielskim, jednak nauczyciela miejscowi gospodarze przepędzili mając własnego, tańszego ze szkoły zimowej, która to mniej odrywała dzieci od prac w gospodarstwie
 • 1911 - szkołę powiększono, stała się dwuklasowa; uczył w niej Jan Wojnas, który kilka lat później, w czasie wydarzeń "republiki tarnobrzeskiej" musiał uciekać przed rozpolitykowanymi chłopami ze wsi, bowiem nie popierał ich wystąpień
 • 1922 - po uspokojeniu nastrojów i pacyfikacji "republiki" nauczycielem, a później od 1924 roku, kiedy szkoła zostaje czteroklasowa kierownikiem jest Stanisław Fróg (ojciec Gracjana, żołnierza września 1939), uczy też z nim jeszcze trzech innych nauczycieli
 • 1926 - od tego roku przez wiele lat pracuje a następnie kieruje szkoła pani Maria Kozak, którą po przejściu na emeryturę w 1961 roku zastępuje Waleria Chwalibóg
 • 1964 - kierownikiem szkoły zostaje Czesława Kozak, dzięki staraniom której szkoła otrzymuje drugi budynek o czterech salach lekcyjnych - dziś już nieistniejący
 • 1976 - dyrektorem zostaje Józef Mierzwa, za jego kadencji Stale doczekały się nowego, okazałego budynku poświęconego 1.09.1992 przez bp. Edwarda Frankowskiego
 • 1999 - w wyniku reformy oświaty na bazie szkoły podstawowej utworzono gimnazjum do którego uczęszczają również dzieci z Żupawy i Cyganów, a dyrektorem do 2003 roku była Zofia Nizińska
 • 2003 - uchwałą Rady Gminy w Grębowie (z 2002 roku) utworzony został Zespół Szkół w Stalach łączący wymienione wcześniej SP i G, a obowiązki dyrektora pełnił Zdzisław Duma
 • 2012 – w skład Zespołu Szkół w Stalach oprócz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzi Publiczne Przedszkole. 1 sierpnia 2012 roku w Gminie Grębów rozpoczęto realizację projektu „Przedszkole marzeń”, w ramach którego z Zespole Szkół w Stalach przygotowane zostały dwie sale do zajęć i jedna do zabawy. Od 3 września tego roku w Publicznym Przedszkolu w Stalach odbywały się zajęcia z dziećmi w dwóch grupach.
 • 2018 – 25 maja 2018 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Stalach imienia profesora Stanisława Pawłowskiego (1910-1992) – wybitnego uczonego, geologa, geofizyka, odkrywcy złóż siarki w Mokrzyszowie.
 • 2019 – w tym roku, w wyniku wprowadzonej reformy oświatowej, której głównym założeniem było wygaszenie nauki w gimnazjum i przywrócenie kształcenia w ośmioletniej szkole podstawowej, naukę w Zespole Szkół w Stalach ukończyła ostatnia klasa gimnazjum. Tym samym od 1 września 2019 roku w skład Zespołu Szkół w Stalach wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.
 • 2023 – w czasie wakacji budynek Zespołu Szkół w Stalach poddany został termomodernizacji. Generalny remont objął ocieplenie szkoły wraz z odnowieniem elewacji, wymianę grzejników, zamontowanie pompy ciepła oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu szkoły.
  Od 1września Zespołem Szkół w Stalach kieruje wyłoniony w drodze konkursu mgr Tomasz Kędzia.