Samorząd Uczniowski


30 września w naszej szkole odbyły się
wybory do Samorządu Uczniowskiego.


Najwięcej głosów otrzymał uczeń klasy VIII
Wiktor Urbaniak
i tym samym został przewodniczącym SU na rok szkolny 2020/2021
zastępczyniami zostały Emilia Juda i Maja Zięcik,
sekretarzem Paulia Paź


W skład Samorządu wchodzą również:

  Oliwia Korczak, Emilia Paruch, Oliwia Zając, Kacper Zbyrad, Szymon Wolski.


Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w wyborach i życzymy owocnej pracy.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

CHROŃMY ZWIERZETA

OGŁOSZENIE