Język:

Samorząd Uczniowski


W środę 5 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego 2022/23.

Ucznniowie wybrali następujący skład: 

 

Przewodnicząca: 

Maria Tomczyk

Zastępca: 

Adam Brożyna

Seketarz:

Alicja Paź

Czlonkowie: 

Aleksandra Kostecka 

Anna Zając

Mikołaj Zbyrad

 

Gratulujemy!

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

CHROŃMY ZWIERZETA

OGŁOSZENIE