Samorząd Uczniowski


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Opiekunowie:


Ewa Czerepak
Joanna Pitak

Agnieszka Kędzia
Sylwia Kozieja

 

 

SEMESTR I

1. Wrzesień
• Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Zespole Szkół w Stalach.
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
• Zbiórka nakrętek.
• Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego:
-spisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy;
-ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie;
• Przygotowanie gazetki okolicznościowej w okazji nowego roku szkolnego;
• Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów;
2. Październik
• Dzień Komisji Edukacji Narodowej – wykonanie gazetki okolicznościowej.
• „Przynieś karmę dla zwierzaka” - rozpoczęcie akcji zbiórki karmy dla Tarnobrzeskiego schroniska „Chrońmy zwierzęta”
• akcja zbierania zniczy z przeznaczeniem na groby poległych żołnierzy

3. Listopad
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach bliskich.
• II marsz „Światło pamięci” na groby poległych żołnierzy z czasów I i II Wojny Światowej
• Narodowe Święto Niepodległości - przygotowanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym
• Udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych;
• Światowy Dzień Pluszowego Misia - przygotowanie zabawy z misiami dla dzieci
• Andrzejki - dyskoteka andrzejkowa, przeprowadzenie wróżb i zabaw.
• Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
4. Grudzień
• Święta Bożego Narodzenia – przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Zorganizowanie Mikołajkowego wyjazdu do kina
• Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas;
• włączenie się do zorganizowania kiermaszu świątecznego
• przygotowanie ozdób Bożonarodzeniowych
• Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły
5. Styczeń
• Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Włączenie się samorządu do akcji " Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy"
• dyskoteka karnawałowa

 

SEMESTR II
6. Luty
• Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej.
• Walentynki – przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Poczta Walentynkowa
• Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”;
• Wieczór filmowy
7. Marzec
• Dzień Kobiet – przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny
• Pomoc w przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy
8. Kwiecień
• Wielkanoc – przygotowanie gazetki okolicznościowej, złożenie życzeń wszystkim pracownikom szkoły
• Wiosna - przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej
9. Maj
• Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja - przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Dzień Matki- przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Dzień Matki –napisanie listu pt. ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły, przygotowanie okolicznościowych akcentów na gazetce SU.
10. Czerwiec
• Dzień Dziecka - udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka; wykonanie okolicznościowej gazetki
• Współudział w pożegnaniu klas ósmych szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjalnej
• Wakacje – przygotowanie gazetki okolicznościowej
• Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolny
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

 

 

CHROŃMY ZWIERZETA

OGŁOSZENIE