Samorząd Uczniowski


CHROŃMY ZWIERZETA

OGŁOSZENIE

Dorośli i Dzieciaki, pomóżcie nakarmić psiaki i kociaki !!!

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w organizowanej przez Samorząd Uczniowski zbiórce karmy i innych rzeczy dla psów i kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt.Wspieramy Tarnobrzeskie Stowarzyszenie „CHROŃMY ZWIERZĘTA”.

Do końca października br. zbieramy w swoich klasach:

  • karmę (suchą i mokrą)

  • przysmaki”

  • zabawki dla zwierząt

  • koce

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych zwierząt!

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/19

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.