Samorząd Uczniowski


4 października w naszej szkole odbyły się
wybory do Samorządu Uczniowskiego.


Najwięcej głosów otrzymała
Estera Bałutowska
i tym samym została przewodniczącą SU na rok szkolny 2019/2020,
zastępcą została Aleksandra Janeczko.


W skład Samorządu wchodzą również:

Aneta Lupa, Milena Dąbek, Magdalena Dul, Karol Paź oraz Oliwia Korczak.


Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w wyborach i życzymy owocnej pracy.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

CHROŃMY ZWIERZETA

OGŁOSZENIE