Biblioteka szkolna


 

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru;

w martwotę domu wprowadza życie,a życiu nadaje sens.

Kornel Makuszyński

 

 Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji.
Biblioteka dysponuje dużym przestronnym pomieszczeniem podzielonym na wypożyczalnię i czytelnię. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych oraz przed i po ich zakończeniu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów umożliwiono korzystanie z wolnego dostępu do półek. Podstawę księgozbioru stanowi literatura dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektury dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
W czytelni wyodrębniony jest bogaty księgozbiór podręczny zawierający encyklopedię, słowniki, leksykony, atlasy, albumy, przewodniki i inne, z którego można korzystać na miejscu.
Dla nauczycieli i rodziców wyodrębniona jest literatura pedagogiczna i metodyczna. Do dyspozycji czytelników są czasopisma dziecięce, młodzieżowe i pedagogiczne.
Czytelnia pełni również funkcję sali kinowej, w której uczniowie mogą obejrzeć film z pakietu „Filmoteki szkolnej”. Tutaj odbywają się liczne konkursy szkolne, prezentacje, wystawy okolicznościowe. Organizowane są wyjazdy do teatru, muzeum, kina.

 

 

                                                                                              Bibliotelarz- p.Anna Calik

 

Godziny otwarcia biblioteki:

    

 

Poniedziałek:
  7:50 - 12:40
Wtorek:     9:35 - 11:40
Środa:  

10:30 - 11:40

13:10 - 14:20

Czwartek: 
  9:35 - 11:40
Piątek: 
  7:50 - 10:40