Biblioteka szkolna


GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Wtorek: 9:40 – 10:40

11:30 - 12:30

Środa: 9:40 – 10:40

Czwartek: 9:40 – 10:40

 

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem;
miłości dodaje skrzydeł,
a trudowi ujmuje ciężaru;

w martwotę domu wprowadza życie,
a życiu nadaje sens.

 Kornel Makuszyński

 

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji.
Biblioteka dysponuje dużym przestronnym pomieszczeniem podzielonym na wypożyczalnię i czytelnię. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zbiorów
i informacji podczas zajęć lekcyjnych oraz przed i po ich zakończeniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów umożliwiono korzystanie z wolnego dostępu do półek. Podstawę księgozbioru stanowi literatura dla dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz lektury dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

W czytelni wyodrębniony jest bogaty księgozbiór podręczny zawierający encyklopedię, słowniki, leksykony, atlasy, albumy, przewodniki i inne, z którego można korzystać na miejscu.
Dla nauczycieli i rodziców wyodrębniona jest literatura pedagogiczna
i metodyczna. Do dyspozycji czytelników są czasopisma dziecięce, młodzieżowe
i pedagogiczne.

Czytelnia pełni również funkcję sali kinowej, w której uczniowie mogą obejrzeć film z pakietu „Filmoteki szkolnej”. Tutaj odbywają się liczne konkursy szkolne, prezentacje, wystawy okolicznościowe. Organizowane są wyjazdy do teatru, muzeum, kina.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI  ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE W PANELU GŁÓWNYM