Szkolny Klub Wolontariusza


ZAKRĘCONA AKCJA


Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w zbieraniu plastikowych zakrętek dla dzieci, które ze względu na niepełnosprawność, potrzebują leczenia, rehabilitacji lub protez.
Do tej pory zbieraliśmy zakrętki dla:
Dawidka Zakrzewskiego, Zosi Zając, Emilki, Bartusia Kędziory oraz Kacperka Serafina.
W grudniu nasza szkoła przekazała rodzicom Kacperka 90,5 kg zakrętek. Potrzebuje on protezy lewej nóżki, która jest bardzo droga, i którą wraz ze wzrostem dziecka trzeba regularnie wymieniać na nową.

Dlatego, ZAKRĘCONA AKCJA trwa….

Zakręcona akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek, które następnie są odsprzedawane do firmy recyklingowej. W zamian za zakrętki na subkonto dziecka w fundacji wpływają pieniądze. Dzięki zbieranym zakrętkom można sfinansować leczenie, rehabilitację oraz protezy.
Zbieramy plastikowe zakrętki (PET) po:
- napojach, sokach, mleku, wodzie itp.
- szamponach, lakierach do włosów, pastach do zębów, dezodorantach,
- kawie, ketchupach,
- kosmetykach, kremach, płynach
do płukania itp.
- oraz inne plastikowe zakrętki
i zamknięcia z wyraźnym oznaczeniem kodu recyklingu: PE HD, PE LD, PP.
ZACHĘCAMY
DO POZYTYWNEGO WKRĘCENIA SIĘ
W AKCJĘ ZBIERANIA PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK

E. Urbaniak

Współczesna szkoła obok celów dydaktycznych stawia sobie istotniejsze jeszcze zadania wychowawcze. Chce kształtować w młodzieży hierarchię wartości, uwrażliwiać na krzywdę i cierpienie, pomagać w zrozumieniu siebie i innych, uczyć niesienia pomocy potrzebującym. Wolontariat stanowi dla uczniów naszej szkoły alternatywną propozycje spędzania wolnego czasu, nauki siebie i innych.

 

Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół w Stalach formalnie powstał w lutym 2011r. z inicjatywy nauczycieli: p. Elżbiety Urbaniak i p. Jarosława Chmielowca. Wcześniej na terenie szkoły organizowane były akcje niesienia pomocy potrzebującym, które angażowały dużą grupę uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Stąd właśnie myśl, aby stworzyć możliwość wszystkim osobom dobrej woli realizować słowa Jana Pawła II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

 

Do Szkolnego Klubu Wolontariusza należy 66 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy rozumieją ideę wolontariatui chcą pomagać innym. Należy podkreślić, że inicjatywy i działania klubu wspiera dyrektor szkoły p. Zdzisław Duma oraz duża grupa nauczycieli, pracowników obsługi szkoły i rodziców. Klub swoją działalność charytatywną opiera na takich dokumentach jak: Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza i Plan pracy SKW.


W ramach prac szkolnego wolontariatu przeprowadzane są:
Zbiórki żywnościorganizowane 3 razy w roku szkolnym w tarnobrzeskich marketach przy współpracy z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności.
Kiermasze świąteczne odbywają się zarówno na terenie szkoły jak i na placu obok kościoła parafialnego w Stalach. Wolontariusze pod opieka nauczycieli wykonują stroiki, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne. Środki uzyskane z kiermaszów przeznaczane są na stypendia zastępcze, jednorazową pomoc finansową dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Szkolny Klub Wolontariusza podjął również działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dołączając do ogólnokrajowej akcji zbierania plastikowych zakrętek. Podczas trwania całej akcji zebrano ponad 250 kg zakrętek.
             Podsumowując dotychczasową działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza na terenie Zespołu Szkół w Stalach odbyło się 15 zbiórek żywności, 11 kiermaszów świątecznych oraz zorganizowany przy współpracy ze szkolnym PCK kiermasz „Swojskie jadło”. Przygotowano 132 paczki świąteczne oraz 20 stypendiów zastępczych.
         Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Działalność wolontaryjna otwiera im szerokie horyzonty, pomaga przełamać własne słabości, dowartościować się, wprowadza w nowe środowiska, pozwala rozwijać nowe znajomości.

[pobierz] 0.1 MB regulamin-skw
[pobierz] 0.8 MB deklaracja-przystapienia