Szkolne Koło PCK


 

"Wielu małych ludzi,
w wielu małych miejscowościach,
robiąc wiele małych rzeczy
potrafią odmienić oblicze świata”.

 

 

Celem działalności Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Zespole Szkół w Stalach jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

 

  • Obecnie Szkolne Koło PCK liczy 34 członków.
  • Opiekunkami Koła są: p. Mariola Sawa i p. Teresa Furtak.


Szkolne Koło PCK prowadzi działalność w oparciu o własne plany pracy przygotowywane na dany rok szkolny oraz okresowe wytyczne Zarządu Rejonowego PCK w Tarnobrzegu.

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ SK PCK NALEŻY:

 

  • wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu higieny środowiska, żywienia oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
  • przysposobienie sanitarne uczniów poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
  • prowadzenie działalności opiekuńczo- społecznej wyrażającej się w uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, samotnych i chorych,
  •  szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród uczniów, mające na celu popularyzowanie aktualnych zadań PCK i historii Czerwonego Krzyża.

 

Szkolne Koło PCK działające w naszej szkole stara się realizować wszystkie zadania wynikające ze statutu PCK. Uczniowie mogą się wykazać działaniami na rzecz pomocy innym. Przeprowadzane akcje pozwalają uczniom podjąć nowe wyzwania, wykazać się w nowej roli, rozwinąć własną osobowość i poznawać siebie. Działania tego typu wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły, przyczyniają się do jej promowania w środowisku lokalnym. Są również odpowiedzią na potrzeby tego środowiska.
Szkolne Koło PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność Koła.