Szkolne Koło LOP


 Zarząd Szkolnego Koła LOP 

rok szkolny 2018/2019

Prezes: Miłosz Paź

 Zastępca: Milena Dąbek

Sekretarz: Kacper Kozak

 Członek Zarządu: Aleksandra Janeczko

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zostało zarejestrowane dnia 17 listopada 2003 r. 

Obecnie Koło LOP liczy 60 członków.

Opiekunem Koła jest p. Bożena Łakoma

Do Koła należą uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.  Cele Koła LOP:
- pogłębianie wiedzy przyrodniczej,
- kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do przyrody, budzenie jej
umiłowania,

- zabieganie o zachowanie piękna rodzimego krajobrazu, inicjowanie
i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska,

- dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, opieka sprawowana
nad pomnikiem przyrody,

- popularyzowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
- prowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych, gazetek, inscenizacji,
konkursów, wystaw, wycieczek.

 

PLAN PRACY
SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY
w Zespole Szkół w Stalach na rok szkolny 2018/2019