Szkolne Koło LOP


 Zarząd Szkolnego Koła LOP 

rok szkolny 2019/2020

Prezes:

 Zastępca: 

Sekretarz:

 Członek Zarządu:

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zostało zarejestrowane dnia 17listopada 2003 r. 

Obecnie Koło LOP liczy 60 członków.

Opiekunem Koła jest p. Bożena Łakoma

Do Koła należą uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. Cele Koła LOP:
- pogłębianie wiedzy przyrodniczej,
- kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do przyrody, budzenie jej
umiłowania,

- zabieganie o zachowanie piękna rodzimego krajobrazu, inicjowanie
i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska,

- dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, opieka sprawowana
nad pomnikiem przyrody,

- popularyzowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
- prowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych, gazetek, inscenizacji,
konkursów, wystaw, wycieczek.

 

PLAN PRACY
SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY
w Zespole Szkół w Stalach na rok szkolny 2019/2020