Szkolne Koło Sportowe


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

W ramach Szkolnego Klubu Sportowego (SKS) odbywają się pozalekcyjne zajęcia z zakresu gier zespołowych. Wybór dyscyplin sportowych jest jednoznaczny z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

 

Opiekunami Szkolnego Klubu Sportowego są nauczyciele wychowania fizycznego w składzie: p. Teresa Panek i p. Sylwia Kozieja.

 

Celem głównym zajęć jest wszechstronny rozwój ucznia wyposażony w zasób wiedzy, umiejętności i sprawności, które umożliwiają stałą i wszechstronną aktywność w kulturze fizycznej. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów. Ponadto uczniowie kształtują sprawność ogólną i specjalną z zakresu zespołowych gier sportowych, głównie piłki nożnej i piłki siatkowej. Doskonalą elementy techniczne i taktyczne, kształtują umiejętność współpracy w zespole, w grupie. Poznają zasady czystej gry i sportowej rywalizacji, a także kultury zachowania się na meczach w roli kibica, kulturalny doping. W zajęciach uczestniczą zarówno uczniowie o nadprzeciętnych umiejętnościach sportowych, jak i te, dla których opanowanie pewnych elementów techniki gier zespołowych sprawia dużą trudność. Zdobyte umiejętności uczniowie wykorzystują podczas licznych zawodów sportowych reprezentując szkołę na szczeblu gminnym oraz powiatowym.