Wycieczka klasy IV i VI do Centrum Natura 2000 w Tarnobrzegu.