Światło pamięci zapłonęło na grobach bohaterskich żołnierzy