Dzień Bezpiecznego Internetu


Internet to bardzo ważny składnik teraźniejszości dzieci i młodzieży i, co bardzo ważne, ich przyszłości. Okazja taka, jak Dzień Bezpiecznego Internetu pozwala na budowanie świadomości o tym jak ważne jest, aby łączyć siły w działaniach na rzecz Internetu, który będzie wspierał rozwój dzieci, a nie stanowił dla nich rosnące zagrożenie.
Internet sam w sobie nie jest niebezpieczny, a nawet jest wspaniały, tylko ludzie… korzystają z niego w poczuciu bezkarności i anonimowości. A pozorny brak konsekwencji otwiera wiele możliwości: obrażania, zastraszania, oceniania i innych form cyberprzemocy w kierunku zarówno grup społecznych, jak i jednostek. Zwłaszcza wśród młodzieży.

 

Ważne kontakty

  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
  • Telefon dla dorosłych w sprawach bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100
  • Dyżurnet.pl - punkt kontaktowy online, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem.