Język:

ZDALNA SZKOŁA


                    

          W ramach w/w projektu Zespół Szkół w Stalach otrzymał 6 sztuk laptopów (skan protokołu), które zostały zgodnie z protokołem przekazane uczniom i nauczycielom do prowadzenia zdalnego nauczania. Pozyskany nowoczesny sprzęt umożliwi naukę uczniom i pracę nauczycielom w trudnym okresie zawieszenia zajęć bezpośrednich z uczniami w budynku szkolnym.