Gdy potrzebna jest pomoc – bądź odważny i poproś o nią!

       Każdy z nas może potrzebować pomocy. W tym dokumencie zostały spisane kontakty do ogólnopolskich i lokalnych instytucji wspierających dzieci, młodzież i całe rodziny.

          I. Ogólnopolskie instytucje świadczące pomoc rodzinie:

         Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116-111 Telefon prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy. (bezpłatny) www.116111.pl

        Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800-12-12-12 (bezpłatny, 7 dni w tygodniu) www.brpd.gov.pl

        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 801-12-00-02 (działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00, płatny pierwszy impuls)

        Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59, tel.(22)616-02-68, fax. (22)616-03-14, www.fdn.pl,

         Komitet Ochrony Praw Dziecka, tel./fax. (22) 626-94-19 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00) oraz terenowy Komitety Ochrony Praw Dziecka,Rzeszów tel.  509-276-140

          II. Terenowe instytucje świadczące pomoc rodzinie:

        Terenowe telefony Tarnobrzeg:

   - Interwencyjny (15) 822-13-13, codziennie 17.00-20.00,

   - policyjny (15) 851-35-48 (całodobowo),

   - rodzinny (15) 836-23-24 (codziennie 8.00-20.00),

        Poradnia Prawna przy Klubie Inteligencji Katolickiej Parafii OO. Dominikanów (bezpłatna), 39-400 Tarnobrzeg, ul. Dominikańska, Dom Katechetyczny, drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 17.00-18.00

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 4, tel. (15) 846-28-45, fax. (15) 846-29-71, poradniand@interia.pl

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie, ul. Rynek 7, 39-410 Grębów, Tel. kom. 513-011-285 lub 503-979-355

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Św. Barbary 6,tel./ fax. (15) 822-69-44, (15) 822-13-40; ptarnob@rzeszow.uw.gov.pl

 

        Telefon Zaufania,Tarnobrzeg tel. 15 -822 -13 -13  w soboty i niedzielę w godz. 17.00 – 19.00