Język angielski


 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny i prowadzone są w formie zabawy, łącząc możliwie jak najwięcej obszarów edukacji.

Celem zajęć jest zaprzyjaźnienie najmłodszych uczniów z językiem angielskim. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania i mówienia się odbywa się poprzez:
• osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
• reagowanie na proste polecenia i pytania,
• powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
• konstruowanie prostych wypowiedzi,
• odgrywanie scenek lub dialogu,
• recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,

 

Zajęcia wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania.
Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie.

 

Wykorzystywane metody podczas zajęć:

Total Physical Response

TPR to metoda szczególnie popularna w nauczaniu Dzieci, ponieważ najlepiej odzwierciedla ich potrzeby i zdolności. Lektor wydaje polecenia w języku obcym, a Dzieci odpowiadają właściwie wykonanymi gestami i ruchem. Takie podejście kładzie nacisk na rozumienie języka obcego, co jest pierwszym krokiem do nauki mówienia i swobodnej komunikacji.

TPR to innowacyjna metoda, która pozwala pracować już z najmłodszymi Dziećmi, nawet tymi, które nie umieją jeszcze mówić w języku ojczystym.

Zajęcia prowadzone zgodnie z tą metodą są dynamiczne, pełne ruchu i aktywności fizycznej, którą Dzieci uwielbiają. Taka forma dodatkowo wspiera proces uczenia się u Dzieci.

Metodę TPR uważa się też za eliminującą stres podczas nauki języka obcego.

Super Simple Songs

Super Simple Songs to cykl piosenek i materiałów dedykowanych do nauki języka angielskiego w przedszkolach. Zostały stworzone z myślą o najmłodszych uczniach przez grupę doświadczonych lektorów pracujących w Japonii. Intuicyjne gesty oparte o język migowy ułatwiają zapamiętywanie i rozumienie nowych zwrotów, a zabawne teksty i przyjemna muzyka sprawiają, że Dzieci wprost uwielbiają piosenki, na których oparte są zajęcia.

Immersja

Metoda immersji to zanurzenie w języku obcym. Angielski w czasie zajęć jest językiem komunikacji i instrukcji między lektorem a Dziećmi, a z czasem też staje się formą interakcji między Dziećmi. To naturalna metoda przyswajania języka obcego, najbliżej naśladująca naukę języka ojczystego.

                                                                                                                              p. E. Czerepak