Język angielski


Nasze przedszkole wprowadza dzieciaki w świat języka angielskiego w naturalny sposób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny i prowadzone są w formie zabawy, łącząc możliwie jak najwięcej obszarów edukacji.

Celem zajęć jest zaprzyjaźnienie najmłodszych uczniów z językiem angielskim. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania i mówienia się odbywa się poprzez:
• osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
• reagowanie na proste polecenia i pytania,
• powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
• konstruowanie prostych wypowiedzi,
• odgrywanie scenek lub dialogu,
• recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,

 

Zajęcia wzbogacane są pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki sprawności pisania.
Dzieci wykonują ćwiczenia językowe w postaci graficznej: łączenie, uzupełnianie rysunku, rysowanie po śladzie, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie.

                                                                                                                                          p. E. Czerepak.