Harcerstwo


Harcerstwo w naszej szkole!

 

Załóż mundur i przypnij lilijkę,
Czapkę na bakier włóż!
W szeregu stań, wśród harcerzy
I razem z nami w świat rusz.
Tekst z piosenki harcerskiej-Szara lilijka

 

Od 5.02.2014 roku w naszej szkole istnieje harcerstwo. Inicjatorem działalności harcerskiej w naszym środowisku jest ks.pwd Sławomir Brzeski. Dla uczniów jest to nowa przygoda i doświadczenie. Spotykamy się w czwartki po lekcjach w szkole i wtedy uczymy się teorii, czytamy o historii naszej ojczyzny, śpiewamy piosenki i pieśni patriotyczne. W soboty natomiast zbiórki są w terenie, gdzie nabywamy umiejętności praktyczne
Harcerze biorą udział w spotkaniach organizowanych przez Hufce, świętach patriotycznych i religijnych.


 Obecnie istnieją dwie drużyny:

  • 5 Drużyna Młodszoharcerska ,,Orły” 
  • 7 Drużyna Starszoharcerska,,Feniks”.

W działalność harcerstwa zaangażowała się także p. Jolanta Sałek-Duma.

I świeć przykładem świeć
I leć w przestworza leć
I nieś ze sobą wieść
Że być harcerzem chcesz.
Tekst piosenki-Ramię pręż

 


Druhny i druhowie czuj, czuj, czuwaj!!!

 

Kocham cię moja Ojczyzno
za to, że Polską się zowiesz,
za twoje pola i lasy,
kocham cię po wszystkie czasy…